Colúmbids

Les Columbidaes son de la familia del ordre de les Columbiformes a la que pertanyen les diferents especies de coloms i les tórtores, las quals estan bastant ben representades al Moianès.

Independentment dels coloms del carrer que habiten a les vil·les i pobles de la comarca, hi ha una població, de les especies de columbiformes silvestres comuns a les nostres latituds, la qual la majoria es bastant interessant i estable. Comencem per els tudons, els quals uns arriben dels països del nord per passar el hivern i partir abans de la primavera i els altres que es mantenen amb nosaltres tot el any. Acabem per els que solament venen a la primavera per criar i marxar a finals del estiu com les tórtores vulgars i les xixelles, aquestes últimes en menys quantitat.

Algunes de les especies de coloms formen un col·lectiu d’aus que es caracteritzen per el seu sentit de l’adaptació a les alteracions del seu habitat natural i adopten tendències a habitar els medis antropògens. Es el cas dels coloms del carrer esmentats al principi, de bastants parelles de tudons, sobre tot les que es queden tot el any a la comarca. A aquesta població hem d’afegir la Tórtora turca que ha sofert en pocs anys una expansió espectacular, colonitzant avui pràcticament totes les ciutats, vil·les i pobles de Catalunya com un habitant mes de la ornitofauna urbana.