Còrvids

Els CÒRVIDS son aus les quals podríem considerar-les com de les mes intel·ligents. Tenen una capacitat d’aprendre innata molt desenvolupada . Es mouen edemes amb una estructura social bastant complexa. Els seus hàbits alimentaris son àmpliament omnívors i això els permet adaptar-se a les situacions mes adverses. Edemes de menjar tota mena de llavors, fruits, carronyes i petits animals, son grans depredadors d’ous i pollets de moltes especiers d’ocells, essent considerats una espècie de petits delinqüents de la natura. Aquesta mala fama adquirida i el color del seu plomatge, que la majoria es negre, en el argot popular fa que se les consideri com ocells de mala astrugància. Sen els intèrprets de nombroses faules i contes populars. També son considerades, per part de molts caçadors, com a grans destructors d’espècies cinegètiques i en algunes zones, per part dels agricultors, com a verdaderes plagues. Lo primer no està demostrat ja que el augment o disminució de certes especies cinegètiques en zones determinades no guarden cap relació entre la major o menor abundància dels CÒRVIDS.

Sigui com sigui i com tots els essers vius, tenen el seu rol equilibrant en els biòtops a on hi viuen, compensant les seves maleses amb ser uns grans destructors de rosegadors i altres animals nocius per la agricultura i la caça.

En el Moianès hi han tres especies de CÒRVIDS que son sedentaris i comuns a la zona: La CORNELLA, el GAIG i la GARSA, els quals tot i tenint en compte que la seva població, en l’actualitat, es estable tampoc se les pot considerar com a plagues.